O firmie

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w  Tarnobrzegu jest firmą istniejącą na rynku od 1950 roku. Przez dziesiątki lat Spółdzielnia przechodziła okresy dynamicznego rozwoju i świetności oraz okresy kryzysu i niepowodzeń.  
Aktualnie prowadzimy działalność handlową  na terenie Tarnobrzega w 8 sklepach i  w 3 barach . Od 2009r. współpracujemy z Partnerskim Serwisem Detalicznym. Ponadto  zajmujemy się wynajmem powierzchni handlowych.

Jesteśmy rzetelnym , solidnym i wypłacalnym partnerem handlowym cieszącym  się dobrą opinią. Członkowie i pracownicy Spółdzielni to ludzie z wieloletnim doświadczeniem  i wiedzą dzięki którym mimo rosnącej konkurencji śmiało patrzymy w przyszłość.

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnobrzegu jest firmą, która wpisuje się w historię miasta już 60 lat. Działalność gospodarczą rozpoczęła 28.02.1950 r. jako jedna z najmłodszych Spółdzielni w byłym województwie rzeszowskim.
Początkowo prowadzono działalność detaliczną (9 placówek), gastronomiczną  (restauracja i bar) oraz działalność produkcyjną (masarnia).
Do dynamicznego rozwoju Spółdzielni przyczyniło się w latach 60 -tych odkrycie i eksploatacja złóż siarki w rejonie Tarnobrzega . Spółdzielnia dysponowała 32 placówkami w tym: 21 punktów detalicznych,6 zakładów gastronomicznych,5 zakładów produkcyjnych.
W  roku 1960 przystąpiono do budowy Spółdzielczego Domu Handlowego,którą zakończono  dwa lata później a tym samym oddano do użytku część handlową i Restaurację "Kaprys" wraz z częścią administracyjno - biurową. Uruchomiono również Ośrodek "Praktyczna Pani" cieszący się popularnością wśród kobiet ,który organizował kursy, pokazy oraz prowadził działalność usługową w zakresie fryzjerstwa, krawiectwa i kosmetyki.
12.03.1968r. na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli podjęto uchwałę o połączeniu się ze "Społem" Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców w Rzeszowie. Od tej pory PSS w Tarnobrzegu była Oddziałem WSS w Rzeszowie aż do 1975 r. gdy nastąpił podział administracyjny kraju. Powstała wtedy  WSS w Tarnobrzegu obejmująca teren nowego województwa.
Początki lat 80-tych były okresem trudnym w działalności Spółdzielni co było związane ze stanem wojennym. Podjęto wówczas uchwałę o utworzeniu samodzielnych PSS-ów na bazie dotychczasowych Oddziałów. Z dniem 01.01.1983 r. powstała  "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnobrzegu.
W 1988r w ramach wdrażania reformy gospodarczej nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne w Spółdzielczości Spożywców w wyniku ,których Spółdzielnia w Tarnobrzegu przejęła rolę koordynatora pracy pozostałych PSS-ów z terenu woj. tarnobrzeskiego. Jako Spółdzielnia koordynująca przejęła od Oddziału Wojewódzkiego wszystkie należności i zobowiązania. Działalność gospodarcza prowadzona była ogółem w 91 placówkach (sklepy, zakłady gastronomiczne i produkcyjne, punkty usługowe, zakłady pracy nakładczej, tuczarnia).
Pod koniec roku 1989 rozpoczęła się transformacja ustroju. Prywatyzacja handlu nie oszczędziła również Spółdzielni, która straciła większość dzierżawionych placówek.
Rozwój gospodarki wolnorynkowej spowodował, że lawinowo rosła liczba marketów, supermarketów zachodnich w Tarnobrzegu. Konkurencja mocno uderzyła w Spółdzielnię. Aby utrzymać się na rynku musiała wyzbyć się nierentownego majątku i przystąpić do remontów obiektów handlowych i gastronomicznych. Dużym osiągnięciem było zmodernizowanie i otwarcie w 2002 r. Hali Targowej  - wizytówki nie tylko Spółdzielni ale i miasta Tarnobrzega.