Struktura

I. PREZES  ZARZĄDU

           Sekcja Zatrudnienia i Płac

           Specjalista  d/s BHP i PPOŻ

           Dział Marketingu

           Dział Administracji

           Gastronomia:
  
                   - Bar Mleczny "Bistro"
                   - Bar Mleczny "Smak"
                   - Bar "Prima"

         Placówki Handlowe

         Hala Targowa


II.  GŁÓWNY  KSIĘGOWY

          Dział Finansowo-Księgowy