Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 

 PREZES ZARZĄDU

 
PEŁNOMOCNIK  ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 
         

        

 
 
 

  Paweł Stecko

 
       
  Krystyna Kopciuch
 
 
   Grażyna Szlęzak

 


RADA NADZORCZA

 

Przewodniczący

Z-ca Przewodniczącego    

Sekretarz

Członek

Członek


 

 Małgorzata Pasek
    
 Katarzyna Kolano


 Magdalena Korczak  
 
 Dagmara Stadnicka
  
 Julia Wiącek