Członkowie

"Społem" PSS w Tarnobrzegu zrzesza obecnie 106  członków.

Członkiem Spółdzielni może być zarówno osoba fizyczna jak  i prawna, która dokona wpłaty co najmniej jednego udziału członkowskiego.
Dla osoby fizycznej wpisowe wynosi 100,00 zł.,  dla osoby prawnej kwota wpisowego  wynosi  10 000,00 zł.
Kwota udziału dla osób fizycznych wynosi 600,00 zł., kwota udziału dla osób prawnych wynosi  5 000,00 zł.
Maksymalnie każdy członek Spółdzielni może posiadać dwa udziały.Kontakt w sprawach członkowskich
tel. 15 823-83-19, pokój nr 1 Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 3