Kontakt

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Kościuszki 3
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-000-32-69
REGON: 000980205

Dział Marketingu: 15 823 83 17 / 695 737 510, marketing@spolem.tarnobrzeg.pl 
Dział Administracji: 15 823 83 18, administracja@spolem.tarnobrzeg.pl
Dział Kadr/Organizacja 15 823 83 19, kadry@spolem.tarnobrzeg.pl
Główny Księgowy: 15 823 83 90

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Kościuszki 3, 39-400 Tarnobrzeg.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Kościuszki 3, 39-400 Tarnobrzeg; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego marketing@spolem.tarnobrzeg.pl