Oferta

"Społem" Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Tarnobrzegu  oferuje swoim klientom:

1. Produkcję własną

Polecamy wyroby garmażeryjne i realizujemy zamówienia na potrawy świąteczne.

 
2. Wynajem - sprzedaż

  Wynajmujemy powierzchnie handlowe .